Artiklar

Vi har tagit fram ett antal intressanta artiklar.

Vad innebär den nya lagändringen för bemanningsbranschen? Vi svarar på de mest ställda frågorna.

Vad innebär den nya lagändringen för bemanningsbranschen? Vi svarar på de mest ställda frågorna.

Det finns nya förutsättningar efter lagändringen, men vi på JKS Norge kan fortfarande hjälpa dig att hitta den kompetens du behöver, oavsett om du ska rekrytera eller har temporära behov.

Vil du ha en second opinion i rekrutteringsprosessen?

Vil du ha en second opinion i rekrutteringsprosessen?

Är ditt företag nästan i mål med en rekrytering, men behöver en sista kvalitetskontroll för att fatta rätt beslut?

Moving your potential – med fysisk aktivitet mår man bättre på jobbet.

Moving your potential – med fysisk aktivitet mår man bättre på jobbet.

När pandemin kom till Sverige 2020 startade JKS en kampanj med fokus på mental hälsa. Kampanjen uppmanade alla våra anställda att komma ut mer och träna under dagar med arbete hemifrån.

Skal du søke jobb? Her er 5 gode tips til videointervjuet.

Skal du søke jobb? Her er 5 gode tips til videointervjuet.

Drømmer du om å bytte jobb? Eller er du i en situasjon hvor du må lete etter nye karriereveier?

Slik beholder du talenterne i din bedrift

Slik beholder du talenterne i din bedrift

Hvis din bedrift skal være konkurransedyktig i dagens marked må man klare å tiltrekke seg og holde på talentene. Dyktige ansatte må gjerne erstattes når de velger å gå ut i pensjon eller når de forlater bedriften av andre grunner.

Fire fordeler med utenlandsk arbeidskraft

Fire fordeler med utenlandsk arbeidskraft

Mange bedrifter ser på rekruttering av utenlandske ansatte som en nødløsning kun når man ikke finner den rette her i landet. Årsakene er som regel at man ikke finner en ansatt med noen helt spesielle kvalifikasjoner. Eller at kandidaten er tilgjengelig hos andre bedrifter men ikke kan flyttes innenfor et rimelig budsjett – og å finne de nødvendige medarbeiderne kan være helt avgjørende for den enkelte bedriftens konkurranseevne.

Gjør din faste kapasitet mer fleksibel

Gjør din faste kapasitet mer fleksibel

Det er ofte hendelser som finanskrisen og covid-19 som gjør at en ledelse snur organisasjonen og alle kostnader på hodet for å finne en vei ut av en situasjon som truer med å bli en katastrofe. I virkeligheten er hverdagen en kjede av små sammenhengende «katastrofer» som kan håndteres av den faste organisasjonen dersom den er stor nok.

Rekruttering og fremtidens arbeidskraft

Rekruttering og fremtidens arbeidskraft

Det er nesten 2.500 år siden Sokrates klaget over ungdommens dårlige oppførsel. Mange har samme oppfatning i dag. Hvordan vil de unge klare seg i fremtidens mer krevende arbeidsmarked? Og hvordan skal sjefene forholde seg til dem?

Tre feiltrinn du bør unngå i jobbintervjuer

Tre feiltrinn du bør unngå i jobbintervjuer

Mange bedrifter ser på rekruttering av utenlandske ansatte som en nødløsning kun når man ikke finner den rette her i landet. Årsakene er som regel at man ikke finner en ansatt med noen helt spesielle kvalifikasjoner. Eller at kandidaten er tilgjengelig hos andre bedrifter men ikke kan flyttes innenfor et rimelig budsjett – og å finne de nødvendige medarbeiderne kan være helt avgjørende for den enkelte bedriftens konkurranseevne.