Få den bästa HR-lösningen på plats

Har ditt företag ett stort antal konsulter och projektanställda? Då kan det vara meningsfullt att välja en inhouse HR-lösning hos JKS. En av våra skickliga konsulter sitter hos dig och tar över hela eller stora delar av rekryteringsuppgifterna. Du frigör interna resurser vilket ger mer tid och utrymme för din kärnverksamhet.

I den dynamiska värld vi lever i som konstant och snabbt förändras så är det mer nödvändigt än någonsin för företag att kunna fokusera på sin kärnverksamhet.

Detta vet vi på JKS och det är därför vi också har skapat och använder On Site lösning som en modell för att frigöra tid och skapa resurser för dig som kund.

Därför ska du välja JKS

Därför ska du välja JKS

Frigör interna resurser

Vi tar hand om delar eller hela arbetet med rekrytering och bemanning så att ditt företag alltid har kvalificerade medarbetare vilket, frigör resurser för dina kärnuppgifter.

Nära, flexibelt och proaktivt samarbete

Du får en expert på plats och en go-to-person som har unik insikt i ditt företag och som kontinuerligt kan hjälpa till med rådgivning och anpassning av personalen i ditt företag.

Fokus på ditt företag

Du får en erfaren och skicklig konsult som är dedikerad till dina dagliga behov och utmaningar i företaget.

Vill du veta mer?

Vi har i flera år tagit ansvar för HR-uppgifter för både stora och små företag inom en mängd olika branscher. Vi är med dig hela vägen – från rekrytering och personalintervjuer till sjukfrånvaro, utbetalning av lön och semesterplanering.

Kontakta oss