Nordiskt samarbete med perspektiv

JKS är en del av ett starkt nätverk. Vi växer både i Sverige och i övriga Norden. Därför kan vi använda resurser över de nordiska länderna när ditt företag behöver temporära lösningar eller en permanent resurs för jobbet.

Konkurrensen om arbetskraften kommer vara hård i framtiden och specialkompetens kommer att vara starkt efterfrågat. Därför är det viktigt att stå starkt och ha de bästa möjligheterna tillgängliga som företag och organisation.

I en global och sammanlänkad värld handlar det om att titta över landsgränserna – även när det gäller konsult- och rekryteringslösningar för fasta anställningar. Med vår växande närvaro i Sverige och utomlands har vi tillgång till globala nätverk, vilket innebär att vi enkelt och effektivt kan hitta och locka de mest kvalificerade kandidaterna till ditt företag.

Våra nordiska lösningar

Kampen om de bästa kandidaterna

Genom JKS utnyttjar ditt företag några av Nordens starkaste rekryteringskrafter i kampen om de bästa kandidaterna på marknaden. Vi har ett starkt nätverk både här i Sverige och i hela Norden.

Enkel och effektiv process

Oavsett om du träffar JKS i Sverige eller i något av de andra nordiska länderna möter du ett JKS. Hela JKS är uppbyggt kring samma värderingar samt kvalitetssäkrade processer och verktyg av samma höga standard.

Vill du veta mer?

Om du vill höra mer om dina möjligheter är du alltid välkommen att kontakta oss. Du kan antingen besöka ditt lokala JKS kontor eller kontakta oss här på sidan. Vi ser fram emot att träffa dig.

Kontakta oss