Vad innebär den nya lagändringen för bemanningsbranschen? Vi svarar på de mest ställda frågorna.

Det finns nya förutsättningar efter lagändringen, men vi på JKS Norge kan fortfarande hjälpa dig att hitta den kompetens du behöver, oavsett om du ska rekrytera eller har temporära behov.

Vad innebär den nya lagändringen? Den nye lovendringen innebærer at bedrifter ikke lenger har generell adgang til å leie inn kompetanse ved midlertidige behov. Dette betyr at tidligere bestemmelser som ga bedrifter rett til å leie inn midlertidig arbeidskraft på generelt grunnlag blir endret. Innleie kan fortsatt brukes i flere tilfeller, men det vil være visse begrensninger og betingelser som må følges i henhold til den nye loven. JSK Sverige kan fortsatt hjelpe bedrifter med innleie og rekruttering i samsvar med de nye lovbetingelsene. De tilbyr også nye tjenester som Rekruttering Light og HR-administrasjon med vaktplanlegging for å gjøre det enklere å håndtere behovene i henhold til de nye reglene. Disse tjenestene kan bidra til å tilpasse seg de endrede rammebetingelsene og finne løsninger for bedriftens behov innenfor de oppdaterte lovgivningsrammene.

När kan inhyrning användas?
Vi kan hjälpa till att hyra in den kompetens ni behöver när ni behöver inhyra för vikariat. Ett vikariat innebär främst att fylla frånvaron för en specifik arbetstagare, till exempel vid sjukdom eller ledighet. Det kan också gälla för icke-namngivna arbetstagare eller flera arbetstagare, till exempel vid semestertider.

Om du som inhyrare har kollektivavtal med en fackförening med inställningsrätt (över 10 000 medlemmar) kan inhyrning avtalas med förtroendevald som representerar majoriteten av arbetskategorierna som ska hyras in. Detta innebär inte att alla i denna kategori måste vara medlemmar i en fackförening, men den förtroendevalda måste ha godkännande att även representera de som inte är medlemmar i en fackförening.

Det finns också möjlighet för inhyrning av specialistkompetens som ska utföra rådgivnings- och konsulttjänster i ett avgränsat projekt. Detta kommer i huvudsak att gälla kompetens som företaget inte förväntas ha själv och ska skilja sig från det som företaget normalt sysslar med.

När sker förändringarna?
Förändringarna träder i kraft den 1 april 2023, med en övergångsordning fram till den 1 juli 2023.

Vad påverkas inte av förändringen?
Rekryteringsuppdrag och inhyrning för vikariat påverkas inte av förändringen och fortsätter som vanligt.

Kan jag hyra in fram till juli 2023?
Om ditt behov gäller ett vikariat, om du har kollektivavtal med fackförening med inställningsrätt eller om du har klargjort behovet av specialistkompetens, kan avtalet fortsätta som vanligt.

Om behovet är av tillfällig karaktär och avtalet ingicks före den 1 april kan uppdraget sträcka sig fram till den 1 juli 2023. Kontakta oss om du är osäker på om uppdraget kan fortsätta fram till juli eller om det finns möjlighet till förlängning därefter.

Vilken lag ändras?
Det är arbetsmiljölagen §14-9 (2) bokstav a) om möjlighet till inhyrning vid behov "när arbetet är av tillfällig karaktär" som kommer att tas bort. Dessutom kommer en förordning med förbud mot inhyrning från bemanningsföretag för byggnadsarbeten i Oslo, Viken och det tidigare Vestfold – men detta påverkar inte JKS Norge.

Vad gör jag om jag fortfarande är osäker?
Du är välkommen att kontakta oss via e-post info@jksgroup.se och telefon 040-12 12 25.