Vil du ha en second opinion i rekrutteringsprosessen?

Är ditt företag nästan i mål med en rekrytering, men behöver en sista kvalitetskontroll för att fatta rätt beslut?

Att anställa en ny medarbetare kan ta mycket tid, så att få hjälp från en professionell rekryterare för vissa delar av processen är både en effektiv och tidsbesparande lösning. Vi upplever alltmer att företag vill ha hjälp med att stärka sina team.

Våra kunder har ofta tillgång till kvalificerade kandidater genom sina egna nätverk, anställda eller via sökande på platsannonser. Av den anledningen har JKS märkt en ökning av efterfrågan på en second opinion från en objektiv part.

Har du en kandidat via ditt nätverk och behöver en oberoende bedömning? Då kan vi intervjua och göra referenstagningar på kandidaten för dig och ge våra feedback. Nedan följer exempel på tjänster som JKS Norge kan erbjuda.

En "second opinion" kan inkludera ett eller flera delprodukter:

Fas 1:

  • Publicering av platsannons på Finn.no
  • Granskning av kravspecifikation
  • Sociala mediepaket
  • Kandidatsökning
  • Headhunting

Fas 2:

  • Intervju
  • Referenstagning
  • OPTO-personlighetstest
  • ACE-förmåge- och färdighetstester

Fas 3:

  • Digital onboarding av nya anställda

I JKS har vi ett rekryteringsteam som kan bistå i alla delar av en anställningsprocess. Du får alltid en personlig rådgivare som förstår dina behov. Det gör att vi kan arbeta flexibelt och anpassa processerna efter ditt företag. Vi hjälper dig att se och utveckla möjligheter och ser till att du har rätt medarbetare vid rätt tidpunkt.

Kontakta oss gärna idag.