Fire fordeler med utenlandsk arbeidskraft

Mange bedrifter ser på rekruttering av utenlandske ansatte som en nødløsning kun når man ikke finner den rette her i landet. Årsakene er som regel at man ikke finner en ansatt med noen helt spesielle kvalifikasjoner. Eller at kandidaten er tilgjengelig hos andre bedrifter men ikke kan flyttes innenfor et rimelig budsjett – og å finne de nødvendige medarbeiderne kan være helt avgjørende for den enkelte bedriftens konkurranseevne.

Selvfølgelig kan du løse et akutt problem ved å søke hjelp hos konsulentselskaper – for eksempel innen IT, Engineering eller ledelse. Det blir oftest til en timepris som langt overstiger den du påtar deg, dersom du ansetter en fast medarbeider eller på prosjektbasis.

Derfor blir ideen om å ansette utenlandske arbeidstakere veldig tilstede når man står overfor et større og langsiktig behov.

Det er selvsagt noen få arbeidsoppgaver som må løses i denne forbindelse – og de kan i utgangspunktet virke overveldende, fordi man typisk ikke har erfaring på dette området.

For det første er det krav om oppholds- og arbeidstillatelse. Hvis kandidaten er fra EU, EØS eller Sveits – så er han omfattet av «fri bevegelse av arbeidskraft» og formalitetene i denne forbindelsen er relativt små. Men hvis det er en informatiker fra Ukraina eller en ingeniør fra Canada eller Storbritannia, så må det søkes om oppholds- og arbeidstillatelse. Det er litt omfattende og kan ta flere måneder. Heldigvis er det etablert et såkalt «Fast Track Scheme», som administreres av SIRI (Styrelsen for Internasjonal Rekruttering og Integrering i Danmark). Den veiledende prosesstiden er cirka 6 uker. Større bedrifter med relevante behov kan få lisens til å bruke denne ordningen. JKS, Professionals og Career har denne lisensen. Vi holder oss også løpende orientert om Corona-situasjonen i de aktuelle landene, slik at vi kan overholde alle restriksjoner.

For det andre trenger den nyansatte hjelp til å etablere seg med bolig, skoler, transport osv. - nærmest en slags utvidet onboarding, hvor en «buddy» – en kollega fra bedriften kan bli en uvurderlig hjelp når den nyansatte skal introduseres til vår kultur og vaner. Jo raskere det blir ro og trygghet på hjemmefronten, jo bedre vil den ansatte fungere på sin nye arbeidsplass.

Fire konkrete fordeler

Men når disse to oppgavene er løst, er det mulig å dra nytte av de fire fordelene til den utenlandske medarbeideren:

  1. Med en utlending slipper du å forvrenge lønnsforholdene på arbeidsplassen. I Norge har vi et høyt lønnsnivå, som bare overgås av svært få andre land. Derfor vil det være mulig å tiltrekke seg eksperter med spisskompetanse innenfor lønnsavtalene – uten å sprenge budsjettet.
     
  2. Flere analyser* viser at bedrifter med utenlandske ansatte har betydelig høyere vekst enn bedrifter uten. De styrker både lønn, resultater og yrker – og dermed fremtidig vekst. Det kan også være flere av FNs verdensmål som kan forfølges i den sammenhengen.
     
  3. Den utenlandske ansatte har også med seg et verdifullt nettverk bestående av utenlandske kunnskapssentre, leverandører og kunder. Du kan ofte skjære ned på tester, forsøk og langvarig utvikling og det kan være et stort pluss for innovasjonen.
     
  4. Har du ansatt den første utlendingen – så har du overvunnet de to nevnte oppgavene og har dermed satt deg i en posisjon hvor det blir lettere å ansette de neste medarbeiderne fra utlandet. Du er i ferd med å internasjonalisere bedriften – med de fordelene det kan gi.

 

*) www.da.dk/politik-og-analyser/beskaeftigelse/2018/udenlandske-medarbejdere-booster-baade-loen-og-beskaeftigelse