Frida Borg

Staffing and Recruitment Consultant
Läs mer om Frida Borg

Jag har drygt 15 års erfarenhet av bemanning och rekrytering och har tillsatt tjänster inom olika branscher och verksamheter. De senaste åren har mitt fokus varit rekrytering av generalister, specialister och chefer inom Produktion/Distribution, Administration/Kundtjänst, Ekonomi/HR och Miljö/Hållbarhet/Energi. Jag motiveras starkt av nöjda och återkommande kunder och det förtroende jag får i att rekrytera medarbetare och nyckelroller till våra kunder. Dessutom värnar jag mycket om kandidatupplevelsen under rekryteringsprocessen, oavsett om kandidaten blir aktuell för tjänsten eller inte.

Avdelningar